EU-förslag om sänkta koldioxidutsläpp för bilar sätter press på

948