Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal

750