Bidrag till svenska riksdargarnes och regeringsformernas

1268