Konkurs - vad händer med aktierna i ett börsnoterat bolag

7442