Första vallskörden raffineras vid Naturbruksskolan Sötåsen

1110