Teknikprogrammet, Design & produktutveckling, LBS Kreativa

8601