Från Universitetsmästare i simning i Aleppo till Badmästare i

8932