SFS 1983:650 Lag om ändring i lagen 1933:269 - Lagboken

3239