Marknadsmeddelande 327/17– Sydsvenska Hem AB:s aktier

3534