Lag om Totalförsvarsplikt 1994:1809 - Författningstext

8815