Svenska kvinnor i offentlig verksamhet - Jönköpingsbygdens

770