2019-1970 A B C D 1 Tuonti, vienti ja kauppatase vuosina

3083