Efter rikslarmet om stulna militärfordon – ett av militärfordonen

4088